NL
Antwoord: 

In principe kan dat. De aanwezige laag moet wel vrij zijn van behangpapier en verflagen.

Er moet ook nog altijd een goede hechting zijn tussen de huidige laag en de ondergrond.

TIP: Getik op het pleisterwerk mag niet hol klinken.

Categorie: