NL
Antwoord: 

Lichte en poreuze cementgebonden afschotlagen zoals schuimcement zijn gevoelig voor weersomstandigheden. Bij regen of enkele dagen na de uitvoering kan het oppervlak verpulveren of een aanzienlijke hoeveelheid vocht opnemen. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de dakdichting te voorzien. Een alternatieve dakdichting bij ontoereikende cohesie is een losliggend en geballast of mechanisch tot in de dakvloer bevestigd afdichtingssysteem. Een eventuele extra afstrijklaag op het schuimcement beperkt de wateropname en garandeert cohesie.

Categorie: