NL
Antwoord: 

Zodra de oppervlakken groter zijn dan 50 m² zijn zaagsneden vereist van ca. 4 mm diep of ten belope van 1/3 van de dikte van de plaat.

Categorie: