NL
Antwoord: 

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten via een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. De akoestiek heeft zeer veel praktische toepassingen. Verder verstaan we onder akoestiek de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Vaak zeggen we dat een ruimte een slechte akoestiek heeft. Dat betekent dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Een concertzaal bijvoorbeeld moet voldoen aan heel andere eisen dan een collegezaal.

Categorie: