NL
Antwoord: 

Je hoeft niet veel te doen. Wel vragen wij dat de werf volledig voor ons beschikbaar is.

En dat er stroom en water aanwezig is.

We bezoeken de werf altijd voor de aanvang van de werken. Zo vermijden we misverstanden en onvoorziene omstandigheden.

Categorie: