NL
Antwoord: 

De beste oplossing bestaat dan in de ontkoppeling in de voortplantingsweg van de trillingsgolf naar de structuur. Deze ontkoppeling wordt meestal gerealiseerd met een zwevende dekvloer.

Een zwevende dekvloer zorgt ervoor dat de contactgeluidsisolatie zo goed als onafhankelijk is van de gekozen vloerbedekking. Daardoor is deze techniek onmisbaar in appartementsgebouwen.

Categorie: