NL
Antwoord: 

De correcte terminologie is dekvloer. Wens je toch chape te gebruiken? Schrijf het dan met één 'p'.

Categorie: